Zinkschool_756x256px.jpg

Zinkteknik ima vlastitu školu cinka

mi

Glavna prepreka za daljnu expanzioju cinka je nedovoljno poznavanje.Da biste povećali znanje i kreativnost pokrenuli smo vlastitu školu cinka u Bredarydu. Od kako smo startali, interesovanje za obuku je veliko.Kod nas ne dolaze samo naši kupci nego i predavači,konstruktori,dizajneri,programeri i drugi da bi se naučili više o cinku.

Obuka je besplatna i odvija se dva puta godišnje.Diploma i dokumentacija su uključeni u obuku.Dobrodošli!

Želite li saznati više o školi cinka?

Kontaktirajte:
Miran Pekusic
+387 36 513 730
e-mail: miran.pekusic@zinkteknik.ba