J1A1319_1193x485.jpg

Učinite zeleni izbor

Izborom cinka i firme Zinkteknik znači da ste učinili jedan zeleni izbor.Cink se može reciklirati više puta a da ne oslabi.Osim toga cink ima vrlo nisku tačku topljenja 400-415°,što znači da je utrošak energije puno manji u odnosu na proizvodnju od drugih materijala.

Minimalmo trošenje alata

Niska temperatura topljenja cinka čini da trošenje alata bude minimalno.

Zatvoren sistem prečišćavanja

Zinkteknik također ima zatvoreni sistem prečišćavanja što minimalizira otpade koji opterećuju okoliš.

Pročitaj više o zaštiti okoliša i kvalitetu