Sublink_2_756x256.jpg

Gdje nas ima? Svuda

Elektronika/Telekom

undefinedGlavna djelatnost u ovom djelu je na sistemskoj strani,prije svega izolacijske i mehaničke komponente.U ovom segmentu nejveći zahtjevi su vezani za flexibilnost,priprema isporuka i kvalitet.Često je potrebna galvanska zaštita,izmedju ostalog kalaj,nikl,srebro,zlato, Takodjer nudimo i dispensirane zaptivače direktno na cinku.
Zinkteknik ispunjava zahtjeve u skladu sa RoHS i REACH direktivama.

Vozila

U ovom sektoru uglavnom radimo na sigurnosnom području,sa komponentama u pojasu za vezanje,airbag kao i komponentama u konstrukciji za sjedalo,gdje su zahtjevi na kvalitetu i sigurnosti isporuka.Mi ispunjavamo kako ove zahtjeve,tako i zahtjeve vezane za zaštitu okoliša.U ovom području galvanska zaštita nije tako česta kao u predhodnim segmentima,i kad je potrebna obično se radi o antikorozionoj zaštiti.Mi koristimo isključivo zaštite koje ne sadrže krom 6,i koje ispunjavaju zahtjeve i direktive iz auto industrije.Obadvije fabrike,,Zinkteknik AB i Zinkteknik Bosnia imaju TS-sertifikat.

Ostalo (gradjevinarstvo& oprema itd.)

undefinedOvo područje sadrži puno kupaca sa puno različitih potreba.Zajedničko je da svi oni vrednuju iskustva koja imamo iz ostalih segmenata.Mnogi kupci iz našeg trećeg segmenta su se naučili da koriste cink kroz našu školu cinka ThinkZink ili uz našu pomoć u toku izrade proizvoda.U ovom području koristi se galvanska zaštita svake vrste npr. praškasto farbanje,niklovanje,kromiranje.Zinktekink saradjuje sa vodećim proizvodjačima u području bjele tehnike,rasvjete i sl.
Zinkteknik ispunjava zahtjeve u skladu sa RoHS i REACH direktivama.