Sublink_5_756x256.jpg

Complete Line Production™

Razvojni odjel u Zinkteknik je po svemu u središtu proizvodnje.Mi uvijek težimo da ponudimo što veći i konzistentniji kvalitet,a sve to uz izuzetno prihvatljivu cijenu.Takva ekvacija je moguća jedino uz jedan sveobuhvatan pristup.

Cilj postižemo na vlastitim mašinama

Naš cilj je završiti što je više moguće na našim modernim mašinama.Ogranočenja na koja smo nailazili bila su zbog postojećih mašina koje je tržište nudilo.Zato smo u sardanji sa vodećim dobavljačima mašina razvili vlastite mašine,ali također razvili potpuno novi CLP™, za Zinkteknik kako bi optimalizirali tok proizvodnje što je više moguće.

Ukoliko želite više znati o našoj prizvodnji i CLP™ molimo da nas kontaktirate.