Sublink_2_756x256.jpg

Fysikaliska egenskaper

Material ZINK ALUMINIUM MAGNESIUM MÄSSING STÅL PLAST
LEG 2 LEG 5 LEG 8 Press-
gjuten
Sträng-
pressad
Pressgjuten Press-
gjuten
Kall-
formad
Pressad
plåt
ABS Nylon GAP
Produktions-
process
Varmkammare
pressgjutning
Kallkammare
pressgjutning
Varmkammare
pressgjutning
Kallkammare
pressgjutning
  Formsprutning
Densitet 6,7 6,7 6,3 2,8 2,7 1,8 8,3 8,6 7,9 1,12 1,14 1,7
Specifikt
värme J/g °C
0,42 0,42 0,42 0,96 0,90   0,38 0,38 0,48 0,3-0,4 0,4 -
Längd-
utvidgnings-
koefficient
2,7x10-5 2,7x10-5 2,3x10-5 2,3x10-5 2,3x10-5 2,7x10-5 2,1x10-5 1,9x10-5 1,2x10-5 5-11x10-5 8x10-5 -
Värmelednings-
förmåga
W/mK
104 109 115 100 205 71 120 120 63 0,1-0,3 0,24 -
Konduktivitet
% IACS
26 26 28 30 55 10 28 28 8 0 0 0

Mekaniska egenskaper

Material ZINK ALUMINIUM MAGNESIUM MÄSSING STÅL PLAST
LEG 2 LEG 5 LEG 8 Press-
gjuten
Sträng-
pressad
Pressgjuten Press-
gjuten
Kall-
formad
Pressad
plåt
ABS Nylon GAP
Produktions-
process
Varmkammare
pressgjutning
Kallkammare
pressgjutning
Varmkammare
pressgjutning
Kallkammare
pressgjutning
  Formsprutning
Dragbrottsgräns 
N/mm (Re)
360 320 375 260 90-240 220-248 280-370 325-540 430 37-59 61-80 200
0,2% Sträckgräns 
N/mm (Re)
220 220 290 110   160 105          
E-modul N/mm 85000 85000 85000 71000 68000 44000 105000 115000 200000 1400-2700 1200-2700 13000
Förlängning % 8 8 8 2 12-20 3 25-40 15-17 12-22 5-40 60-300 2
Slagseghet J 47 58 40 3 30-40 3 33 20-90 55 1-2 0,6-1,4 5
Hårdhet 100HB 85HB 100HB 85HB 25-73HB 60HB 60-70HB 65-160HB 120HB 80-120R 108-118R