J1A1319_1193x485.jpg

Gör ett grönt val

Att välja zink och Zinkteknik är att göra ett grönt val. Zinken kan återanvändas gång efter gång utan att försämras. Zinken har dessutom en mycket låg smälttemperatur, 400-415°, vilket är en låg energiåtgång i produktionen om man jämför med andra metaller.

Minimalt slitage på verktyg

Zinktekniks låga smälttemperatur gör även att slitaget på verktyget blir minimalt.

Slutet reningssystem

På Zinkteknik har vi även ett slutet reningssystem som gör att vi minimerat de miljöbelastande utsläppen.

Läs mer om miljö och kvalitet