Välj Zink och bli en vinnare du också

Det finns många fördelar och vinster när du väljer zink som material. På Zinkteknik ser vi dessutom till att skapa ytterligare konkurrensfördelar genom att utnyttja materialet på absolut bästa sätt ekonomiskt, miljö- och designmässigt.

Olika exempel på produktlösningar

Repeternoggrannhet

Zink som material tillåter inte några variationer. Detta tillsammans med vår förmåga och kontroll av processparametrar möjliggör en mycket hög repeternoggrann-
het. Det vill säga den gjutna produkten är konstant i sitt utseende oavsett antal körningar. För våra kunder innebär det effektivitet i det efterföljande monteringsarbetet, vilket ofta är helautomatiskt.

 
Antennhus
Tidigare tillverkad i magnesium
 
Bussning i bilstol
Tidigare tillverkad i svarvat stål.
 
Kontaktbleck
Tidigare tillverkad i plåt.
 

Kostnadsbesparingar

Den låga smälttemperaturen och därmed korta kyltiden, gör att vi kan producera fler produkter på kortare tid. Vi kan också gjuta fler moment i ett enda gjut och slipper därmed en kostsam efterbearbetning.

 
Kuggremshjul
Tidigare tillverkad i aluminium.
Zinkteknik gav kunden en kostnadsreduktion på ca 80%.
 
Sedelplatta
Tidigare tillverkad i plåt.
Zinkteknik gav kunden en bättre produkt till 1/3-del av priset.
 
Förlängningsdel lås
Tidigare tillverkad i mässing.
Zinkteknik gav kunden en kostnadsreduktion på ca 80%.
 
Kortfront
Tidigare tillverkad i plåt. 
Zinkteknik gav kunden en väsentlig kostnadsreduktion.

Verktygslivslängd

Zinkens låga smälttemperatur gör även att slitaget på verktyget blir minimalt. Detta i kombination med vår kunskap kring verktygskonstruktion gör att vi i de flesta fall kan ge livstidsgaranti på de verktyg som vi ansvarar för.

 
Hörnknut
Tidigare tillverkad i aluminium. 100.000 enheter produceras per år. Verktyget har nu 10 gånger så lång livslängd mot tidigare.
 
Låsenhet i säkerhetsbälte
Hittills har vi tillverkat 8 miljoner bitar ur samma verktyg.

Toleranser

Zink är ett stabilt material med få variationer. Detta tillsammans med vår avancerade maskinpark, höga kvalitet på verktyg och vår kunskap att hantera material och maskiner gör att vi direkt kan gjuta toleranser som ligger under 5/100.

 
Antennled för satellittelefon
Blev möjlig att tillverka tack vare zinkens inneboende egenskaper.
 
Stomme symaskin
Blev möjlig att tillverka tack vare zinkens inneboende egenskaper.
 
Skärmkåpa
Tidigare tillverkad i plåt.
 

Miljöskäl

Zinkens låga energibehov och våra hårda krav på miljökontroll, gör att vi idag med gott samvete kan rekommendera zink även sett ur miljösynpunkt.

 undefined
Balansvikt i pump
Tidigare tillverkad i bly/ kvicksilver.
 

Kapacitet

Zinkens låga smälttemperatur och snabba stelningsförlopp gör att vi kan utnyttja vår maskinpark till fullo och därmed uppnå en mycket hög produktionstakt.

 
Chassi till basstation
I 1-facksverktyg kan vi producera 
20.000 enheter/ vecka.
 
Antennhus
Tillverkas i ett stycke, inklusive gängning, i en mängd av 250- 300.000/vecka per gjutmaskin.

Styrka

Zinkens mekaniska egenskaper, se tabell, gör att du får en mycket stryktålig produkt, även om den innehåller hål, underskärningar, slitsar, m.m.

 
Handtagskärna
Gjuts in i plast för att erhålla tillräcklig styrka.
 
Bygel
Skulle ha tillverkats i plast, men av hållbarhetsskäl valde man zink istället.