Zinkschool_756x256px.jpg

Zinktekniks egen zinkskola

Zinkens främsta hinder för fortsatt expansion är bristen på kunskap. För att öka kunskapen och kreativiteten har vi skapat vår egen Zinkskola här i Bredaryd.

Intresset för denna utbildning har varit mycket stort allt sedan vi startade. Hit kommer inte bara våra kunder utan också lärare, leverantörer, konstruktörer, produktutvecklare, m fl för att lära sig mer om zink.

Utbildningen är kostnadsfri och hålls ett par gånger per år. Diplom och dokumentation ingår i utbildningen. Välkommen!

Vill du veta mer om Zinkskolan?

Hör av dig till: 
Emma Johansson Björn
0370-866 63
e-mail: emma.johansson@zinkteknik.se