Sublink_15_756x256.jpg

Vår kvalitets- och miljöavdelning består av 170 personer

Kvalitet

I vår produktion har vi inte någon isolerad kvalitetsavdelning. Kvaliteten och medvetenheten kring denna är istället involverad och en vital del i alla delar av såväl organisation som produktion. Den kvalitet som produkten har är ett konkret bevis. Den känsla våra kunder bär med sig efter ett samarbete, är kanske inte lika lätt att mäta. Men det är den vi lever på och värderar högst.

Zinkteknik är certifierade enligt ISO 9001 och IATF 16949.
Klicka här för att ladda ned Zinktekniks kvalitetscertifikat i pdf-format (Sverige)

Klicka här för att ladda ned Zinktekniks kvalitetscertifikat i pdf-format (Bosnien)

Miljö

Vi zinkproducenter tar själva hand om alla zinkrestprodukter som bildas i processerna, vilka blir sekundärmaterial för framställning av ny zink och nya zinkprodukter. Zinkens låga smälttemperatur, 400-415°, ger en betydligt lägre energiåtgång än vad andra metaller kräver (ofta har de min 200-300° högre smälttemperatur). Vid sekundärframställning av zink är energiåtgången endast ca 5% av primäråtgången.

Zinkteknik är certifierade enligt ISO 14001.
Vi uppfyller även kraven enligt RoHS och REACH direktiven.
Klicka här för att ladda ned Zinktekniks miljöcertifikat i PDF-format (Sverige)

Klicka här för att ladda ned Zinktekniks miljöcertifikat i PDF-format (Bosnien)

 

undefined

Etiskt beteende

Zinkteknik förväntar sig och kräver att alla anställda utför sina uppgifter enligt de högsta etiska normerna. Zinkteknik uppmuntrar dig att rapportera eventuella incidenter av oetiskt beteende. Mejla till whistleblower(a)zinkteknik.se.

Hantering av Personuppgifter

För information, klicka här!

 

Hållbarhetsrapport

För information, klicka här!