Ett hållbart och produktionsvänligt material

Zink är ett starkt och smidigt konstruktionsvänligt material som tillåter bearbetning med hög komplexitet och precision. Materialet har en god hållfasthet, elasticitetsförmåga, slagseghet och duktilitet. Utöver det ger zink möjligheter till snäva toleranser och förmåga till värmeavledning och elektromagnetisk avskärmning, vilket gör zink till ett fantastiskt material att arbeta med.

Våra bästa arbeten

Under åren har vi haft förmånen att arbeta med kunder inom automotive, elektronik och övrig industri med krav på tekniskt svåra produkter i stora volymer. Läs mer om hur vi jobbar tillsammans för att skapa värde i alla led.

se referenser

Människorna bakom vår framgång

Här är det personerna som är företaget. Det är personerna som besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att skapa kontinuitet, vilket leder till hög kvalitet och transparens i alla led. Här samarbetar alla, vi hjälps åt och stöttar varandra. Det skapar en trygghet och tillit som sitter i väggarna. Varför vi som jobbar här väljer att jobba just här, kanske är svårt att svara på. Men kanske är det just för att vi är ett lag.
mer om oss

Vår drivkraft

Här på Zinkteknik är det kraften i att bli och vara bäst som driver oss. Det är en drivkraft som är närvarande i allt vi gör - varje minut, varje dag. Och det innebär att vi ständigt är i rörelse och strävar efter att verksamheten utvecklas, hela tiden. För att leverera hög kvalitet i varje detalj med våra ledord zero defect i åtanke behöver vi alltid vara på tårna. Det är drivkraften som hjälper oss leverera hög kvalitet och pricksäkra leveranser till våra kunder varje dag.