1. Metall

Vi använder miljövänligt tillverkad zink. Zink-legeringar är ett starkt och produktionsvänligt material som möjliggör hög precision vid komplex produktion. Metallen vi använder är SHG-märkt och tillverkas av framstående och kvalitetssäkra leverantörer, med bra kapacitet och ett stort fokus på miljö.

2. Gjutning

När vi gjuter använder vi oss av en varmkammarmaskin. Maskinen är optimal för effektiv och precisionssäker produktion. Vi har 65 gjutmaskinceller i vår maskinpark med integrerade robotceller och processövervakning. Det möjliggör en säker process, hög produktionstakt och stor flexibilitet.

3. Blästring / Trumling

Vi använder oss av helautomatiska blästring- och trumlingsanläggningar som är anpassade efter detaljernas behov. Processen avlägsnar små grader och ojämnheter, vilket görs av såväl estetiska som funktionella skäl.

4. Bearbetning

Vi bearbetar detaljerna i helautomatiska och manuella bearbetningsceller. Vi gör invändiga gängningar, underskärningar, fräsningar och montering. När vi behöver tar vi även hjälp av underleverantörer för bearbetning.

5. Ytbehanding

Ytbehandling görs uteslutande av speciellt utvalda underleverantörer som är specialister på ytbehandling på zink. Vi har linjer i både Sverige och Bosnien där enbart Zinktekniks produkter körs, för garanterat hög kvalitet och snabba leveranser.

6. Kvalitetsstyrning

För en optimal kvalitetsstyrning i enlighet med kundernas krav på Zero Defect använder vi oss av en automatisk vision-utrustning som säkerställer produktens kvalitet och finish. Med hjälp av automatiska flöden garanterar vi hög tillförlitlighet och kontroll utöver den mänskliga faktorn.

7. Lager / utleverans

Vi har ett stort lager med kapacitet för att hantera stora volymer och snabba leveranser, både lokalt och globalt. Tack vare vårt stora lager kan vi vara snabbfotade när ditt behov förändras och leverera det du behöver, när du behöver det.

Run with the leader?

kontakta oss