Zinktekniks Miljöpolicy

Som leverantör av zinkgjutgods till olika marknader och branscher ska vi:

Arbeta för att tillvarata de outnyttjade resurser som finns i verksamheten samt bidra till en ständig miljöutveckling av våra produkter och processer.

Kontinuerligt minska vår miljöpåverkan genom att regelbundet sätta upp nya realistiska mål.

Leva upp till de lagar och normer som är tillämpliga inom vårt verksamhetsområde samt ha all miljöfakta tillgänglig för våra intressenter.

Genom utbildning och information få alla medarbetarna att känna ansvar för sin del i Zinktekniks miljöarbete.

Hållbarhet

Vi tror på hållbar utveckling inom både miljö, det sociala och det ekonomiska. Metallen vi använder är producerad på ett miljövänligt sätt, fullt återvinningsbar. Vi arbetar cirkulärt, vilket innebär att vi tar hand om alla restprodukter som bildas i tillverkningsprocessen. De blir sedan sekundärmaterial för framställning av ny zink. Zink har en låg smälttemperatur på 400 – 415°, vilket ger en betydligt lägre energiåtgång än vad andra metaller kräver (ofta har de 200 – 300° högre smälttemperatur). Eftersom vi bara förbrukar den metall vi smälter när vi gjuter orsakas heller inget restmaterial. Vår tillverkningsprocess använder ren el som energikälla, vilket gör att vi har väldigt låga utsläppspunkter.

länk till hållbarhetsrapport

Etiskt beteende

Zinkteknik förväntar sig och kräver att alla anställda utför sina uppgifter enligt de högsta etiska normerna.
Zinkteknik uppmuntrar dig att rapportera eventuella incidenter av oetiskt beteende.

Skicka ett e-postmeddelande till:
whistleblower@zinkteknik.se

Socialt ansvar

Utöver det miljömässiga ansvaret tar vi ett stort socialt ansvar i både Sverige och Bosnien; framför allt inom lokalt föreningsliv. Genom att hjälpa till tidigt där det behövs tror vi att vi kan bidra till att minska risken för ungdomar att hamna fel. Syftet med vårt arbete är att hjälpa till att skapa ett bättre familjeliv för både barn och vuxna, där föreningslivet ibland kan vara den trygghet ett barn behöver utanför skolan. När barn och ungdomar är aktiva inom föreningslivet tror vi att vi hjälper till att motverka mobbing och utanförskap - tack vare att fler känner samhörighet och inkludering. Och det är en skillnad som är viktig för oss att bidra med.

Under ständig utveckling

Våra hjärnor gör oss till stjärnor. Vi bygger vårt varumärke utifrån den samlade kompetens som finns i företaget, därför söker vi alltid medarbetare som kan vara med på vår resa mot nya mål. Eftersom ständig utveckling är ett av våra kärnvärden vet vi att vi är ett företag som är inspirerande att arbeta i. Vi utbildar kontinuerligt alla medarbetare och erbjuder många spännande projekt av innovativ karaktär, vilket bidrar till känslan av att vi ständigt rör oss framåt.

jobba hos oss

Run with the leader?

kontakta oss