Denna webbplats använder cookies

På Zinkteknik arbetar vi strukturerat för att behandla personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Endast de personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss, och som dessutom är nödvändiga för att hantera den affärsmässiga relationen, kommer att behandlas och sparas. Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Zinkteknik är transparanta om vilka uppgifter vi hanterar och som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. Personuppgiftsansvarig är Zinkteknik AB. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta Zinkteknik.

Run with the leader?

kontakta oss